نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان در سال 1393

به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار برگزار شد؛

دومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان روز چهارشنبه 2/7/1393 به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار و با حضور دبير و اعضاء اصلي كارگروه و ساير مدعوين در محل دفتر معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار برگزار شد.

در ابتداي جلسه آقاي رضايي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، توضيحاتي را در خصوص نقشه راه دولت الكترونيك بيان نموده، بر اهميت جايگاه دفاتر پيشخوان دولت در اجراي هر چه بهتر اين نقشه تاكيد نمودند.

در اين جلسه خانم مهندس فداكار دبير كارگروه، به تشريح مصوبات جلسات كميته اجرايي دفاتر پيشخوان استان پرداختند. در ادامه ايشان دستور كار جلسه را قرائت و حاضرين نظرات خود را بيان نمودند.

در پايان مصوبات جلسه توسط دبير كارگروه قرائت شد.