بازديد كننده گرامي:

ضمن تشكر از حسن توجه و عنايت ويژه جنابعالي، از اينكه با طرح شكايت و ارسال گزارش و نقطه نظرات انتقادي خود ما را در پيشبرد اهداف دفاتر پيشخوان ياري مي رسانيد سپاسگزاريم.

شايسته است قبل از ثبت هر گونه شكايت و انتقاد موارد ذيل را مورد توجه قرار دهيد:

  1. 1- لازم است متن شكايت ارسالي، مستند و مستدل بوده تا امكان رسيدگي فراهم باشد.
  2. 2- ذكر نام، شماره تماس و آدرس جهت اطلاع رساني و مكاتبه بعدي الزامي است.
  3. 3- مسئوليت قانوني موارد ارسالي به عهده شاكي مي باشد. 
  4.  

Text to Identify