اذان صبح 05:12
طلوع آفتاب 06:39
اذان ظهر 11:43
غروب آفتاب 16:48
اذان مغرب 17:06
نیمه شب 23:03

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار:
اولویت دولت واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش خصوصی است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت: اولویت دولت تدبیرو امید واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش خصوصی و توسعه دولت الکترونیک است.
لیست کشیک تعطیلات نوروزی 1394 دفاتر پيشخوان دولت
دانلود لیست کشیک تعطیلات نوروزی 1394 دفاتر پيشخوان دولت
چهارمين جلسه كميته اجرايي دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي استان در سال 93 برگزار شد.
چهارمين جلسه كميته اجرايي دفاتر پيشخوان دولت به رياست مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد و دبير كارگروه دفاتر پيشخوان برگزار گرديد.
به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد برگزار شد؛
سومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان در سال 93
سومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان در سال 93 به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار و رئيس كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت در استان برگزار گرديد.
به رياست مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري برگزار...
سومين جلسه كميته اجرايي دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي استان
سومين جلسه كميته اجرايي دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي استان در سال 93 به رياست "اكرم فداكار"، مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري و دبير كارگروه دفاتر پيشخوان برگزار گرديد.
به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار برگزار شد؛
دومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان در سال 1393
دومين جلسه كارگروه دفاتر پيشخوان استان روز چهارشنبه 2/7/1393 به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار و با حضور دبير و اعضاء اصلي كارگروه و ساير مدعوين در محل دفتر معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار برگزار شد. در ابتداي...
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد